"Teksty z Ulicy" 2003-2017

About "Teksty..." [EN]

„Teksty z Ulicy” – czasopismo naukowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2005 roku z podtytułem „Zeszyt memetyczny”.

Dotychczas wydano 18 numerów tego pisma.

dostępne w wersji elektronicznej: zeszyt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 (aktualny)
zeszyt16 Teksty z Ulicy nr 17. Zeszyt memetyczny (2016)
[ISSN 2081-3961] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (redaktor naczelna), Wojciech Borkowski, Andrzej Stępnik, Emilia Wieczorkowska
Detalicznie w numerze 17:
Recenzja: Piotr Celiński, Dionizjusz Czubala, Mirosław Filiciak, Piotr Grochowski, Ewa Kosowska, Kazimierz Krzysztofek, Krzysztof Łastowski, Tadeusz Miczka, Tomasz Szlendak, Kamilla Termińska-Korzon, Jacek Warchala
Redakcja numeru:Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Andrzej Stępnik
Redakcja tematyczna:Andrzej Stępnik; Redakcja językowa: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska; Tłumaczenia i korekta: Emilia Wieczorkowska, Zuzanna Ziółkowska; Skład i łamanie: Tomasz Kiełkowski; Projekt okładki: Jakub Dziewit; Zdjęcie na okładce: Emilia Wieczorkowska
Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach Współwydawca: grupakulturalna.pl, ul. Słowackiego 15/13, 40-094 Katowice
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
[Katowice 2016]

Content
zeszyt16 Teksty z Ulicy nr 16. Zeszyt memetyczny (2015)
[ISSN 2081–3961] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: Piotr Celiński, Dionizjusz Czubala, Mirosław Filiciak, Piotr Grochowski, Ewa Kosowska, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz Miczka, Kamilla Termińska-Korzon, Jacek Warchala
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (redaktor naczelna), Emilia Wieczorkowska, Wojciech Borkowski (redaktor serwisu www.memetyka.us.edu.pl), Magdalena Mrowiec
Detalicznie w numerze 16:
Redakcja tematyczna: Emilia Wieczorkowska;Redakcja językowa: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska; Tłumaczenia i korekta: Emilia Wieczorkowska, Zuzanna Ziółkowska; Skład i łamanie: Tomasz Kiełkowski Projekt okładki i makiety: Agnieszka Lesz; Redaktor prowadzący: Jakub Dziewit; Zdjęcie na okładce: Emilia Wieczorkowska
Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach Współwydawca: grupakulturalna.pl, ul. Słowackiego 15/13, 40-094 Katowice
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
[Katowice 2015]

Content
zeszyt15 Teksty z Ulicy nr 15. Zeszyt memetyczny (2014)
[ISSN 2081–3961](wersja papierowa) [ISSN 2081-397X] (wersja elektroniczna)
Recenzja: Piotr Celiński, Mirosław Filiciak, Ewa Kosowska, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz Miczka, Kamilla Termińska-Korzon, Jacek Warchala
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (redaktor naczelna), Emilia Wieczorkowska, Wojciech Borkowski (redaktor serwisu www.memetyka.us.edu.pl), Magdalena Mrowiec
Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach Współwydawca: grupakulturalna.pl, ul. Słowackiego 15/13, 40-094 Katowice
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
[Katowice 2014]

Content
zeszyt14 Teksty z Ulicy nr 14. Zeszyt memetyczny (2012)
[ISBN 978–83–87248–18–5] [ISSN 2081–3961] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: prof.dr hab. Kazimierz Krzysztofek
Redakcja: Wojciech Borkowski, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Druk: Wydawnictwo i Agencja Autorska OFFMAX s.c. ze środków Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego [Katowice 2012]

SPIS
Content & Editorial - EN
zeszyt13 Teksty z Ulicy nr 13. Zeszyt memetyczny (2011)
[ISBN 978–83–87248–17–8] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: prof.dr hab. Ewa Kosowska
Redakcja: Wojciech Borkowski, Michał Noszczyk, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Druk: Wydawnictwo i Agencja Autorska OFFMAX s.c. ze środków Uniwersytetu Śląskiego [Katowice 2011]

SPIS
Content & Editorial - EN
zeszyt12 Teksty z Ulicy nr 12. Zeszyt memetyczny (2008)
[ISBN 978-83-87248-16-1] [ISSN 2081-397X] - dla wersji on line
Recenzja: prof.dr hab. Kamilla Termińska-Korzon
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Michał Noszczyk
Druk: OFFMAX ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach inicjatywy NEST/GIACS/CO3[Katowice 2008]

SPIS


zeszyt11 Teksty z Ulicy nr 11. Zeszyt memetyczny (2007)
[ISBN 978-83-87248-15-4] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: Jacek Warchala
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Michał Noszczyk
Druk: OFFMAX ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach inicjatywy NEST/GIACS/CO3 [Katowice 2007]

SPIS
zeszyt10 Teksty z Ulicy nr 10. Zeszyt memetyczny (2006)
[ISBN 83-87248-13-4] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: Tadeusz Miczka
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Michał Noszczyk
Druk: OFFMAX ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu FP6/CO3 [Katowice 2006]

SPIS
zeszyt9 Teksty z Ulicy nr 9. Zeszyt memetyczny (2005)
[ISBN 83-87248-11-8] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: Tadeusz Miczka
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Michał Noszczyk
Druk: OFFMAX ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego [Katowice 2005]

SPIS
Zeszyt8 Teksty z Ulicy nr 8. Zeszyt kulturoznawczy (2004)
[ISBN 83-872248-11-X] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Recenzja: Dionizjusz Czubala, Alojzy Kopoczek
Redakcja: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Elena Yazykowa
Druk: OFFMAX ze środków Uniwersytetu Śląskiego [Katowice 2004]

SPIS
Zeszyt7 Teksty z Ulicy nr 7. Zeszyt folklorystyczny (2004): „Wokół legendy miejskiej”
[ISBN 83-89086-68-9] [ISSN 2081-397X - dla wersji on line]
Autor: Dionizjusz Czubala
Recenzja: Daniel Kadłubiec
Redaktor naczelny: Józef Matuszek
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej [Katowice 2003]
Zeszyt5+6 Teksty z Ulicy nr 5-6. Zeszyt folklorystyczny (2003)
[ISBN 83-914309-1-X]
Recenzja: Irena Bukowska-Floreńska, Iwona Nowakowska-Kempna
Redakcja: Dionizjusz Czubala, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Wydawca: PERGAMON ze środków Uniwersytetu Śląskiego [Katowice 2003]
Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t