Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny nr 18/2017

content

W o k ó ł  t e o r i i
Piotr Łaszczyca
Memy w pamięci: jak wyśledzić memy w mózgu
Andrzej Stępnik
Memy a pamięć. Czego dowiadujemy się o memach z psychologicznych badań nad pamięcią?
Łukasz Remisiewicz
Mechanizmy dystrybucji idei w społeczeństwie - porównanie koncepcji Dana Sperbera, Richarda Brodiego oraz Randalla Collinsa
Tomasz Nowak
Studia nad filogenezą języka i mowy jako zwierciadło, w którym przeglądają się nowoczesne koncepcje lingwistyczne
Justyna Tymieniecka-Suchanek
Filozogema pamięci w filozofii kultury Wiaczesława Iwanowa
W o k ó ł  p r a k t y k i
Sebastian Skolik
Pacynki, trolle, spam, hoaxy i wandalizmy. Mechanizmy wykrywania oszustów w przestrzeni Wikipedii
Anna Maj
Przemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze
Barbara Wolek-Kocur
Internet nie zapomina. Social media wobec marketingu w sieci
P o l e m i k i ,  r e c e n z j e ,  g ł o s y :
Jadwiga Tarsa
Skrzydlate słowa – (nie)stałe elementy pamięci zbiorowej
Kinga Kowalczyk-Purol
Ferment wywołany przez samolubny replikator. O książce Roberta Borocha Siedem bram memetyki (SBM2). Recepcja „Samolubnego genu” Richarda Dawkinsa w angielskiej literaturze przedmiotu w latach 1976–1986 na wybranych przykładach. Recenzja
Łucja Siedlik
Jedna kultura? Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Recenzja
Andrzej Stępnik
Susan Blackmore Rethinking Memetics: Does it have a future? Sprawozdanie
Robert Boroch
Memy jako klucz do ludzkiej inteligencji – warszawski wykład Daniela C. Dennetta. Sprawozdanie
 Całość zeszytu w wersji 'elektronicznej'
ARCHIWUMZewnętrzny licznik wejść na portal
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t