Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny nr 13 (2011)

strony redakcyjne, spis treści, lista autorów

contents and "from editor"

Artykuły:
Wojciech Borkowski
MNIEJSZOŚCI I WIĘKSZOŚĆ – INNOWACJE I POSTĘP
Magdalena Jagielska
INNOWACJE KULTUROWE DOSTĘPNE DLA NIELICZNYCH – ROLA NOWYCH MEMÓW W ŚWIETLE TEORII PIERRE’A BOURDIEU
Tomasz Kozłowski
W STRONĘ MIKRO-NARRACJI? EWOLUCJA POPKULTURY A DOBÓR MEMETYCZNY
Anna Goraj
DUCHY I LUDZIE. O NIEKTÓRYCH MOTYWACH KULTURY MASOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ
Magdalena Mrowiec
OD INTERTEKSTU DO MEMU – EWOLUCJA MOTYWU „CZŁOWIEKA ŚMIECHU” W PRZESTRZENI KULTURY
Agata Rok
EWOLUCJA MEMU „CZARNEJ WDOWY” W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ, CZYLI O URBAN LEGENDS W SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIWIA
Emilia Wieczorkowska
SACRUM 2.0. O (EWOLUCYJNEJ) ADAPTACJI ŚWIĘTOŚCI DO KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Michał Noszczyk
KILKA UWAG NA TEMAT DALSZEGO CIĄGU EWOLUCJI, ALBO O MNIEJSZOŚCIACH, KTÓRE NIE MAJĄ TELEWIZORA
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
ROZWÓJ KULTURY A INWOLUCJA CZŁOWIEKA. KILKA UWAG O AUTODOMESTYKACJI
Całość zeszytu w wersji do wydruku
ARCHIWUM
Zewnętrzny licznik wejść na portal
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t