Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny nr 12 (2008)

spis treści, od redakcji, o autorach

Artykuły:
Wojciech Borkowski
PRZYPADEK I KONIECZNOŚĆ, CZYLI O POWTARZALNOŚCI MAKROEWOLUCJI W NATURZE, INFORMATYCE I KULTURZE
Agnieszka Gawędzka
FEMINISTKI – EWOLUCJONISTKI, FEMINIŚCI – EWOLUCJONIŚCI. STRATEGIE PUBLICYSTYKI „NOWEGO SŁOWA”
Tomasz Kozłowski
PRZYPADEK SIĘ NIE OPŁACA. PSYCHO-EWOLUCYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KULTURY KONSUMPCYJNEJ
Jan Szutkowski
LĘK PRZED DETERMINIZMEM. OSOBISTE REFLEKSJE PO LEKTURZE KSIĄŻKI STEVENA PINKERA TABULA RASA
Antonina Szybowska
EWOLUCJA GESTÓW. O SPOSOBACH BADANIA „KINETYKI CZŁOWIEKA” – PROPOZYCJA METODOLOGICZNA
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
O WARUNKACH KONIECZNYCH DOSTOSOWANIA MEMETYCZNEGO. WYBRANE ASPEKTY
R e c e n z j e :
Magdalena Mrowiec
NIESAMOLUBNY RICHARD DAWKINS, CZYLI W JAKI SPOSÓB KŁÓCĄ SIĘ GENY I CO Z TEGO WYNIKA
UWAGA! Zamieszczone pliki PDF domyślnie otwierają się w trybie pełnoekranowym - żeby uzyskać dostęp do menu programu Acrobat należy otworzyć je w programie Acrobat i wcisnąć przycisk ESC.
Całość zeszytu w wersji do wydruku
ARCHIWUMZewnętrzny licznik wejść na portal
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t