Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny nr 11 (2007)

spis treści, od redakcji, o autorach

Artykuły:
Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak, Peter Culicover
MODELOWANIE KONKURENCJI MIĘDZY JĘZYKAMI
Mariusz Jazowski
SOBOWTÓR I WŁADZA NAD (AUTO-)REPLIKACJĄ
Tomasz Kozłowski
NAŚLADOWNICTWO I ODTWARZANIE W ONTOGENEZIE CZŁOWIEKA
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
PRZEMOC SYMBOLICZNA ALBO O SPOŁECZNYCH WARUNKACH EWOLUCJI MEMETYCZNEJ
Antonina Szybowska, Paweł Wąsowicz
ŻYWE CZY MARTWE? O EWOLUCJI WARSTWY MELODYCZNEJ POLSKICH PIEŚNI RELIGIJNYCH
Michał Noszczyk
JAK WYGLĄDA MUZYKA? UWAGI PRZY OKAZJI TRUE BLUE TINA BROOKSA
UWAGA! Zamieszczone pliki PDF domyślnie otwierają się w trybie pełnoekranowym - żeby uzyskać dostęp do menu programu Acrobat należy otworzyć je w programie Acrobat i wcisnąć przycisk ESC.
Całość zeszytu w wersji do wydruku
ARCHIWUMZewnętrzny licznik wejść na portal
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t